Application Development

Proba este destinată  studenților din toate centrele universitare și presupune dezvoltarea unei aplicații desktop de complexitate medie, în aproximativ 48 de ore. Concurenții au libertatea de a-și alege limbajul de programare și mediul de dezvoltare utilizat. Acestora li se impune respectarea principiilor de programare orientată pe obiecte.

Participarea în cadrul probei se poate în echipe de maxim 3 studenți. Echipele pot opta pentru a lucra de acasă sau în cadrul laboratoarelor puse la dispoziție de către organizatori.