Embedded Development

În cadrul probei de Embedded Development, studenții participanți vor avea la dispoziție aproximativ 48 ore pentru a dezvolta un sistem bazat pe microcontroller care să cuprindă mai multe funcționalități. Având în vedere posibilitatea de a concura la această probă ca și echipă, cerințele sunt construite astfel încât munca la ea să poată fi paralelizată. Echipele pot fi alcătuite din maxim 3 studenți.