Mobile Application

Această probă constă în dezvoltarea unei aplicații mobile pentru Android, Windows Phone, sau iOS – platforma va fi la latitudinea participanților, ei alegând în prealabil mediul în care vor  lucra. Aceștia vor avea la dispoziție 48 de ore să creeze o aplicație conform cerințelor conținute în subiectele furnizate de marile companii de specialitate din Timișoara. Participanţii se pot înscrie individual sau în echipe de maxim doi.